text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kartu su trimis partneriais: Nemakščių bendruomenės santalka, kaimų bendruomene „Dumšiškiai“ ir kaimų bendruomene „Lyduvėnai“ įgyvendina projektą „KPP programos priemonių galimybės ir sklaida“ finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Gegužės 30 d. buvo suorganizuotas pirmasis išvažiuojamasis seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendintų projektų geroji patirtis“ Akmenės rajone. Skatindami dalyvauti programos priemonių įgyvendinime ir prisidėti prie gerosios projektų įgyvendinimo praktikos sklaidos susipažinome su Akmenės rajono Raudonskardžio bendruomenės infrastruktūros „Bendruomenės trobelė” ir bendruomeninio verslo kūrimo „Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ verslo kūrimas” projektais. Labai išsamiai papasakojo ir visus supažindino su įgyvendintaiss projektais Vaidas Beišinas. Su kokiomis problemomis susiduria įgyvendinant projektus ir pačių projektų administravimą. Daubiškių bendruomenės pirmininkė Jūratė Garolienė papasakojo apie Daubiškių gyvenvietės bendruomenės infrastruktūros projektą „Daubiškių bendruomenės namai”, kurio tikslas – atnaujinti bendruomenės turimą buvusios pieninės pastatą, pritaikant jį bendruomenės reikmėms. Lankantis Naujosios Akmenės kaimiškoje seniūnijoje UAB „Stetava“ atstovas ir projekto vykdytojas Dovydas Šinušas supažindino apie įgyvendintus vietos projektus „UAB „Stetava” verslo pradžia” ir „UAB „Stetava“ verslo plėtra“, kurių tikslas- plėtoti pareiškėjo teikiamas kokybiškų stogų dengimo paslaugas, užtikrinti greitą klientų poreikių tenkinimą. Vietos projektu siekiama padidinti stogų dengimo paslaugų pasiūlą, kuri šiuo metu vis dar yra nepakankama. VO “Akmenės jaunimas” įgyvendino NVO verslo projektą „Arbatos šypsena”. Projekto tikslas – sukurti natūralią arbatą kasdieniniam vartojimui ir sveikos gyvensenos propagavimui, vietiniams gyventojams sukurti naujas darbo vietas, o vietos augintojams galimybę parduoti ekologiškas žaliavas vietinei perdirbimo organizacijai. Veikloje nenaudoti aplinką teršiančių ir klimato kaitą didinančių produktų. Siekti darnaus ir draugiško aplinkai vystymosi.

Tikimės, kad susipažinta su gerąja praktika ir patirtimi, pamatyti ir aplankyti projektai dalyviams suteikė daug įspūdžių, minčių ir idėjų įgyvendinant vietos projektus savo rajone.

Esame dėkingi Akmenės rajono VVG administracijos vadovei Aidai Rubel, administratorei Robertai Grunskytei ir Raudonskardžio bendruomenės atstovui Vaidui Beišenui už paruoštą programą lankant Akmenės rajono VVG teritorijoje įgyvendintus projektus.