text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

2019 metai eina į pabaigą. Bendruomenė džiaugiasi įgyvendintais trijais projektais. Svarbiausias jų: Generolo Jono Žemaičio – Vytauto tėviškės įamžinimas. Akstinų kaimo bendruomenė, ėmusi iniciatyvos ir talkinant Pagojukų seniūnijai, Raseinių rajono savivaldybei, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui,
Kiaulininkų kaime, ten, kur buvo Jono Žemaičio -Vytauto tėvonija, pastatytas memorialinis ženklas.Norisi prisiminti: „ Prie bendruomenės namų išsirikiavo ir garbingai eisenai sustingo Raseinių šaulių ir jaunųjų šaulių būrys. Priekyje – Trispalvė, gėlių puokštės. Iškilminga eisena pasuka J.Žemaičio tėvonijos link. Garbingų svečių gretose J. Žemaičio giminės, daugelio leidinių apie Raseinių kraštą, partizaninį judėjimą autorius, prof. hab. dr. Alfonsas Vaišvila, Kovotojų už Lietuvos laisvę memorialo steigėjas Jaroslavas Banevičius, Raseinių meras Andrius Bautronis su žmona, rajono tarybos nariai, daug bendruomenės narių.
Visai greta kelio Kiaulininkai – Šiluva, ten kur buvo J. Žemaičio tėvonijos namai, mūsų jau lūkuriuoja klebonas. Garbingas paminklo atidengimas, kaip ir pridera, pradedamas Lietuvos himnu, malda už mūsų didvyrį ir paminklo pašventinimu. Susirinkusiems prof. hab. dr. Alfonsas Vaišvila apžvelgia J. Žemaičio veiklą, dukterėčia Aušra Vilkienė prisimena ir džiugesnių, ir skausmingesnių Ketvirtojo Prezidento gyvenimo akimirkų, jų giminės patirtų vargų tremtyje. Raseinių meras A. Bautronis pažymi, kad ir Raseinių krašto žmonės, ir merija niekad nedarys tokių veiksmų, kuriais žeminamas Tautos didžiavyrių atminimas, kad bus ir daugiau statoma paminklų, atminimo lentų tiems, kurie savo gyvybės kaina iškovojo laisvę Lietuvai.
Pasibaigus iškilmėms, Akstinų bendruomenės namuose koncertavo etnografinis ansamblis „Degule”.Skambėjo dainos apie Lietuvą, laisvės kovas.

Zita Baltrušaitienė, Akstinų kaimo bendruomenės pirmininkė