text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Asociacija ,,Kaimo svetainė“ teikė projektą „KPP programos priemonių galimybės pareiškėjams ir gerosios patirties sklaida“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (renginių komunikacijos priemonės) ir gavo finansavimą. Pagal konkurso taisykles pareiškėjas su partneriai prie projekto turi prisidėti 10 procentų lėšų viso projekto vertės. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: kaimų bendruomenė „Betygala“, Lenkelių kaimo bendruomenė ir kaimų bendruomenė „Anžiliai“. Asociacija „Kaimo svetainė“ pagal sutartį prisideda 2,66 proc. projekto vertės išlaidų. Tuo tikslu buvo pateikta Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos projekto paraiška. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos paraiškų vertinimo komisija prašymą išnagrinėjo ir patenkino. Balandžio 29 d. buvo pasirašyta sutartis ir skirta 800,00 eurų paramos lėšų. Už juos asociacija įsigijo viešinimo priemonių renginių komunikacijos projekto įgyvendinimui.

Projekto metu bus iš viso suorganizuoti 6 išvažiuojamieji seminarai pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa“ priemones įgyvendintų projektų Druskininkų, Prienų, Vilniaus, Skuodo, Telšių ir Joniškio  rajonuose. Visa tai leis dar labiau suaktyvinti asociacijos veiklą bei sustiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą su Raseinių, Paliepių ir Betygalos seniūnijos kaimo bendruomenių atstovais, įsitraukimą į projekto veiklas bei bendruomenės narių poreikių tenkinimui.