text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

  Visuomeninė organizacija ,,Kaulakių kaimo bendruomenė‘‘ pateikė projekto ,,Vaikų ir šeimų
šeimų poilsio zonos įrengimas Kaulakių kaime‘‘ paraišką Žemės ūkio ministerijos 2019 metų
nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai konkursui pagal antrąją veiklos sritį ,, Kaimo
vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams‘‘ pagal 2019m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles ir gavo finansavimą. Bendra projekto vertė 5617,00. Dalį lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybė 617,87 Eur, 4999,13 Eur – Lietuvos žemės ūkio ministerija. Poilsio zonoje pastatyta vaikų žaidimų aikštelė, karuselė, sūpuoklė, balansinė supynė, 5 spyruokliukai, suolas ir šiukšliadėžė.
Kaimo gyventojai savo gyvenamojoje vietovėje gali puikiai ilsėtis, grožėtis Kaulakių kaimo atnaujintu kraštovaizdžiu, būti drauge su vaikais ir anūkais lauke. Visos teikiamos paslaugos yra
viešos, prieinamos visiems ir jomis naudosis nemokamai.
Tikimės , kad daugiau kaimo gyventojų įsijungs į bendruomeninę veiklą ir teiks idėjas ateities
veikloms.
Bendruomenės pirmininkė Elena Pocienė