text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Milašaičių kaimo bendruomenė įgyvendino Žemės ūkio ministerijos finansuotą projektą „Dvidešimt metų kartu“. Šio projekto tikslas saugoti ir stiprinti bendruomenės tradicijas, domėtis krašto istorija, paminėti Šventojo Juozapato metus, puoselėti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą su kitomis kaimo bendruomenėmis.
Tradiciškai, liepos viduryje, po Škaplierinės atlaidų, Milašaičių kaimo bendruomenė rengia kaimo gegužinę bendruomenės nariams, kaimo gyventojams ir svečiams. Šiais metais šios šventės metu paminėjome savo bendruomenės įkūrimo ir veiklos dvidešimtmetį, trumpai pristatėme bendruomenės istoriją nuotraukų stende ir pagerbėme bendruomenės narius, savo darbu prisidedančius prie sėkmingos bendruomenės veiklos.
Prieš šventas mišias, Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje kultūros verybių specialistė Gražina Pečkaitienė susirinkusius svečius supažindino su Milašaičių bažnyčios istorija, papasakojo apie šventoriaus kapinaitėse palaidotus šio krašto žymius žmones ir jiems uždegė žvakeles. Taip pat susirinkusiems papasakojo apie šventąjį Juozapatą, kurio metus minime, jo reikšmę Lietuvos bažnyčiai.
Po mišių šventė vyko prie bendruomenės namų. Po oficialios renginio dalies susirinkusiems svečiams dainavo Raseinių RKC Viduklėje moterų ansamblis “Ringė”, Ramonų kaimo moterų ansamblis, estradinė grupė “Laiko ratas”, grupė KARALIAI.
Renginio svečiai turėjo galimybę susipažinti su tradiciniu beržinių šluotų bei pirties vantų rišimu, nėrimo vąšeliu raštais, įsigyti šių gaminių bei bitininko A.Dociaus medaus.
Renginyje dalyvavo Girkalnio ir Milašaičių parapijų klebonas Juozas Kaknevičius, Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai Andrius Bautronis, Linas Bielskis, Jūratė Garliauskienė, Antanas Kilčiauskas, Gintautas Mikolaitis, Darius Ulickas, Jonas Vazgys, kandidatė į Seimo narius pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Meida Šabūnienė, Raseinių VVG pirmininkė Irena Dapkuvienė, Ariogalos kaimiškos seniūnijos seniūno pavaduotojas Kazimieras Klimas, Kalnujų seniūnijos seniūnė Diana Kaupaitienė, Girkalnio seniūnijos seniūnė Justina Šaulienė, bendruomenių primininkai iš Palukščio, Verėduvos, Didžiulių, Gėluvos, Grjauskų, Ilgižių, Butkiškės, Kilupių, Lenkelių, Girkalnio, Ramonų, Gervinės.
Įgyvendintas projektas suteikė galimybę suburti draugėn ir pasilinksminti jaunus bei senus, jaunimą įtraukti į organizacinę veiklą, puoselėti tradicijas pabendrauti po atlaidų su kaimynais, paminėti bendruomenės veiklos dvidešimtmetį, supažindinti bendruomenės narius ir svečius su šventojo Juozapato gyvenimu. Tai ir buvo projekto tikslas, kurį pasiekėme bendru darbu ir Žemės ūkio ministerijos skirta parama.
Bendruomenės pirmininkas Romanas Daujotas