text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kai esi toks protingas, tuomet žinai atsakymus, į visus klausimus, o kai žinai visus atsakymus, nebelieka vietos svajonėms. Kai neturi svajonių, nebėra ko daugiau laukti, nes svajonės yra tikslai.

Kiekvienas sumanymas prasideda svajonėmis, o sumanymo  virsmas realybe visuomet  lydimas ilgo ir varginančio darbo.  Nepaisant pasaulinės Covid – 19 pandemijos, kuri  stipriai pakoregavus mūsų gyvenimus ir veiklas, Biliūnų kaimo bendruomenė džiaugiasi dviem įgyvendintais projektais.

Dalyvavę ir laimėję „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių įtinklinimo projektą sukūrėme savo bendruomenės tinklapį https://biliunai.lt/, kuriame nuo šiol dalinsimės aktualiausia  informacija.  Pastaruoju laikotarpiu tai ypač aktualu, kai daugiau, kaip pusmetį siautėjanti pandemija, pakeitė bendruomenės  veiklas, sumažino tiesioginį bendravimą ir susitikimus. Sukurtas tinklapis tarnaus kaip bendruomenės veiklos naujienų ir aktualijų naujienraštis, padėsiantis  įtraukti skaitmeninėje atskirtyje esančius  bendruomenės narius, efektyviau rasti bendruomenei aktualių problemų sprendimo būdus ir priemones  elektroninėje erdvėje. Tikimės, kad sėkmingai prisidėsime   prie projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslo – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Kitas projektas „Biliūnų viešosios erdvės atnaujinimas” įgyvendintas  pagal  „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ pateiktą paraišką, padėjo  įgyvendinti senas  svajones bei prisidėjo prie gyvenamosios vietos patrauklumo, žinomumo ir lankomumo,  Biliūnų kaimo  bendruomenės viešosios erdvės infrastruktūros statinių funkcionalumo, estetinės išvaizdos, ilgaamžiškumo, bendruomenės sutelkimo, solidarumo bei tapatybės, pilietiškumo stiprinimo, socialinės atskirties mažinimo, asmeninių ir socialinių gebėjimų, kultūrinės ir švietėjiškos veiklos, kūrybiškumo, saviraiškos, išprusimo  ugdymo.   Talkų metu  buvo perdažyti medinės infrastruktūros statiniai, atnaujinta viešojoje erdvėje esanti  informacinė  medžiaga, naujomis pakeistos Lietuvos trispalvė,  istorinė ir Biliūnų kaimo bendruomenės vėliavos, pastatyta nauja  ąžuolinė skulptūra „Diena ir naktis”, kurioje gėlių ir lapų fragmentai žymi Biliūnų pokyčius, tiksintis laikrodis – skaičiuoja  iškilią istoriją  nuo 1492 metų ir primena, kad labai svarbu niekada nesiliausi svajoti.

Biliūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Vilma Račkauskienė