text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Spalio 25 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ administracijos darbuotojai pirmininkas Vincas Blinstrubas, finansininkė Ginta Balsienė ir viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę „LEADER” Šiaulių verslo inkubatoriaus konferencijų salėje.
Seminarą vedė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė. Ji pristatė vietos projektų administravimo taisykles bei jų taikymą. Naujajame 20014-2020 m. laikotarpyje Vietos projektų paraiškų teikimas vyks dviem etapais. Pirmame etape bus renkamos pirminės vietos projektų paraiškos, kuriose bus aprašoma projekto idėja ir pateiktas finansinis planas. Įvertintos pirmame etape paraiškos teigiamai pareiškėjai bus kviečiami teikti galutines vietos projekto paraiškas su pridedamais reikiamais dokumentais.
Visoms VVG labiausiai rūpi, kodėl vėluoja teisiniai dokumentai, kurie neleidžia pradėti skelbti pirmųjų kvietimų vietos projektams.

10-25-programa