text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

    Rugsėjo 22-23 dienomis Ukmergės rajone Taujėnuose vyko Lietuvos kaimo parlamento III sesija, kurioje dalyvavo atstovai iš įvairių Lietuvos regionų. Lietuvos kaimo parlamentą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ir Žemės ūkio ministerijos. Pirmąją dieną pranešimus skaitė: LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, LR VRM viceministras Giedrius Surplys, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė, Europos kaimo parlamento organizatorius iš Suomijos Kim Smedslund bei kaimo plėtros atašė Briuselyje Jurgita Stakėnienė. Po pietų kaimo parlamento dalyviai buvo išvykę į keturias darbo grupes: pirmoji grupė – 2014-2020 metų LEADER programa: ar tokios mes tikėjomės?; antroji – Socialinio verslo iššūkiai; trečioji – Paslaugų perdavimas vietos bendruomenei: mitas ar realybė?; ketvirtoji – Kaimo vizija po 2020 metų. Buvo lankomos Ukmergės ir Panevėžio rajono bendruomenės, jų įgyvendinti projektai. Antrąją parlamento dieną Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius pristatė ES Socialinio verslo reglamentavimą ir geruosius pavyzdžius, LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė pristatė atliktą tyrimą „Vietos bendruomeninių organizacijų paslaugų teikimo analizė“, darbo grupių vadovai pristatė darbo grupių rezultatus ir pasiūlymus rezoliucijai. Parlamento pabaigoje LR Seimo narė Guoda Burokienė įteikė aktyviems vietos bendruomenių nariams padėkos raštus. Džiugu, kad padėkos raštą už nuolatinį  rūpinimąsi rajono kaimo bendruomenėmis gavo ir Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas. Greitu laiku bus paviešinta Lietuvos kaimo parlamento III sesijos rezoliucija, kuri bus išsiųsta į ministerijas, LR Seimą ir LR Vyriausybę. Raseinių rajoną pirmą sesijos dieną atstovavo Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas, finansininkė Ginta Balsienė, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkė Loreta Sirvidienė ir pavaduotojas Jonas Vazgys, Sąjungos tarybos narė Gražina Stulpinienė, Lenkelių ir Dumšiškių kaimo bendruomenių pirmininkės Skaidrutė Žuvelaitienė ir Regina Lukošienė. Antrąją sesijos dieną Raseinių rajoną atstovavo Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkė Loreta Sirvidienė, Dumšiškių kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Lukošienė, Kaulakių kaimo bendruomenės pirmininkė Elena Pocienė, Ariogalos bendruomenės narės Janina Vaivadienė ir Vida Mickuvienė. Dėkojame Raseinių rajono savivaldybės administracijai už transportą nuvykimui į pirmos dienos renginį, Raseinių rajono VVG pirmininkui Vincui Blinstrubui –  už nuvežimą į antros dienos sesiją.

Regina Lukošienė, Dumšiškių kaimo bendruomenės pirmininkė