text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti bendruomenines organizacijas, kurios per paskutinius kalendorinius metus (t.y. 2016 m.) nėra gavę departamento konkursui „Sportuojanti bendruomenė“ skirtų lėšų, kurios veikia ne mažiau kaip dvejus metus, turi ne mažiau kaip 30 narių.

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią sportinę veiklą, pažymėti 2017–uosius Sporto metus. Projektų veiklos turi būti skirtos gyvenamosios vietovės bendruomenės narių fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą skatinimui, kūno kultūros pratybų organizavimui, renginių skirtų Sporto metams pažymėti organizavimui, sporto švenčių, sveikatos dienų, mėgėjiškų varžybų, turizmo sąskrydžių, rekreacinių ir edukacinių kūno kultūros ar sporto renginių, susitikimų su įžymiais sportininkais, gyvenamųjų vietovių bendruomenių varžytuvių ir pan. organizavimui.   Netinkamos yra maitinimo, biuro eksploatavimo išlaidos, komandiruočių ir apgyvendinimo išlaidos.

Projekto metu reikia suorganizuoti ne mažiau kaip 6 užsiėmimus ar renginius. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos atsižvelgiant į minimalų užsiėmimo dalyvių skaičių, vienam asmeniui vienam užsiėmimui (priemonei) skiriant iki 3 (trijų) eurų. Vienam projektui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma negali būti mažesnė nei 300 eurų ir didesnė nei 1000 eurų. Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. vasario 1 iki vasario 28 d. Užpildyta paraiškos forma su priedais (originalai) (1 egz.), turi būti pateikti departamentui  adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117.  Daugiau informacijos  rasite čia- http://www.kksd.lt/index.php?3668485762. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, įgyvendinimo priemonių plano 1.3 priemonę „Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“, skelbia 2017 metų naujai įsteigtų vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo atrankos konkursą.

Daugiau informacijos rasite čia: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai.html