text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

  Šių metų balandžio mėnesį Alėjų kaimo bendruomenė Žemės ūkio ministerijai teikė projekto „Oninių šventės tradicijų puoselėjimas Alėjų kaimo bendruomenėje“ paraišką nacionalinei paramai gauti. Projektą pavyko laimėti, todėl liepos 30 d. Alėjuose šurmuliavo jau tradicine tampanti Alėjų kaimo bendruomenės organizuota Oninių šventė. Šiais metais kaimynus, kraštiečius bei kaimo svečius vieną gražiausių vasaros švenčių kvietėme paminėti šūkiu „Dalgė rugienon – balana sienon“. Nors šventės šūkis ir simbolizuoja apie sparčiai trumpėjančią dieną, tądien susirinkusiems pakako ne tik saulės šviesos, bet ir daug nuoširdžių šypsenų. Renginys subūrė per 150 dalyvių ir svečių ne tik iš mūsų rajono bet ir visos Lietuvos.
Renginį pradėjome šv. Mišiomis Alėjų Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Po apeigų bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė kvietė visus susiburti apie Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos lėšomis ir Alėjų kaimo bendruomenės savanorių pastangomis bažnyčios šventoriuje atstatytą kaimo kryžių. Šis kryžius 1941, okupacijų metais, pastatytas šv. Misijų, kurių metu į mūsų bažnyčią keliaudavo gausus būrys parapijiečių, atminimui. Džiugu, jog ši prasminga iniciatyva tapo integralia įgyvendinamo projekto dalimi – šiuo kryžiumi katalikiškąją Šv. Onos minėjimo tradiciją susiejome su Alėjų kaimo Švč. Trejybės parapijos paveldo išsaugojimu. Šventoji Ona liaudiškoje ikonografijoje vaizduojama apglėbusi dukrą mergelę Mariją. Šis motinos įvaizdis paskatino būtent Oninių šventės metu atnaujinti užgesusią kaimo kryžiaus tradiciją ir jį, remiantis Šv. Onos, globėjos, įvaizdžiu, dedikuoti „ateinantiems – sutikti, išėjusiems – atminti“. Taigi iš esmės, šio kryžiaus misija yra tęsiama: svarbiausias tikslas – burti tikinčiuosius. Po parapijos klebono Vytauto Paukščio atliktų šventinimo apeigų padėkota visiems, prisidėjusiems prie šio kilnaus tikslo. Bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė už nuoširdų darbą ir puikų rezultatą dėkojo tautodailininkui Dariui Janušauskui, už medieną ir pirminius medžio parengimo darbus Padubysio girininkijos girininkui Nerijui Sutkevičiui bei UAB „Medieva“, už savanorišką darbą ir didžiules pastangas, kuriant jaukesnę bažnyčios ir šventoriaus aplinką bendruomenės nariams bei kraštiečiams: Eugenijai Mažintienei, Valdui Jurkui, Irmantui Tarnauskui, I. ir K. Gailiams, R. ir R. Aleknoms, R. ir V. Kavaliauskams. Šie padėkos žodžiai simboliškai palydėti Alėjų kaimo bendruomenės giedotojų giesmėmis.
Iškilmingai pradėtą renginį tęsė šventine eisena į bendruomenės namų kiemelį. Eisenai vadovavo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės vadovo, mokytojo metodininko Vladislovo Miklovo specialiai šiam renginiui suburta pučiamųjų grupė bei jaunosios Alėjų kaimo bendruomenės merginos. Šventei parengtoje Alėjų kaimo bendruomenės namų kiemelio erdvėje eisenos dalyvių laukė Ramonų ir Gėluvos kaimo bendruomenių vokaliniai ansambliai, „Onos kermošius“ ir galimybė atsigaivinti šalta, tradicine bendruomenės narės Salomėjos Trakinskienės pagaminta gira. Po antrąją renginio dalį pradėjusio Manto Kringelio atliekamo šventės himno, bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė sveikinimo žodžiui kvietė ir simbolinėmis dovanomis pagerbė renginio neaplenkusius svečius. Džiugu, jog tądien kartu su mumis buvo Raseinių parapijos klebonas Vytautas Paukštis, LR Seimo narės Vidos Ačienės padėjėja Janina Jasiulienė, buvęs seimo narys, mūsų rajono ūkininkas Edmundas Jonyla, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys, Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė, Raseinių parapijos „Caritas“ vadovė Irena Mitalienė bei savo apsilankymu nustebinusi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo pirmininkė Valerija Jokubauskienė su būreliu sąjungos narių. Taip pat bendruomenės pirmininkė nuoširdžius padėkos žodžius tarė visiems, jau kelintą kartą iniciatyviai prisidedantiems prie bendruomenės idėjų įgyvendinimo. Už materialinę paramą šiam renginiui ačiū tariame UAB „Medieva“ direktoriui Mariui Šimkevičiui, ŽŪB „Šlyna“ vadovui Romaldui Poškevičiui, UAB „Biogrūdai“ direktorei Jolantai Branick, kaimynams G. ir G. Jasiuliams, B. ir J. Kavaliauskams, verslininkei Jūratei Rotmanaitei bei už saldžias dovanas – E. Kavaliauskienei bei R. ir L. Petravičiams.
Kokios Oninės be Onučių pagerbimo, kokia šventė be šokių ir dainų – pas mus tądien buvo visko. Šauniuosius mūsų rajono saviveiklininkus scenoje keitė žavioji Apolionija ir muzikantas Juozas Kavaliauskas. Kokia gi šventė be galimybės pasidžiaugti artimo laimėjimais? Renginio metu pagerbta Raseinių rajono savivaldybės organizuotame tradiciniame konkurse-apžiūroje „Gražinkime savo aplinką“ pastebėta Vilmos ir Valdo Jurkių sodyba. Kokios Oninės be gardaus kopūstų troškinio? Už jį ačiū tariame Ritai Kavaliauskienei, už pagalbą organizuojant vaišių stalą – L klubo savininkui V. Laurynui. Šventės be staigmenų taip pat nebūna – nuoširdų ačiū tariame „Twins forever MC support“ baikerių klubui ir pagrindiniam idėjos pildytojui Simonui Jasiuliui už galimybę visiems norintiems ne tik pasigrožėti, bet ir išbandyti galinguosius klubo narių motociklus.
Renginio pabaigoje bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė kalbėjo apie tai, jog vienas lauke ne karys. Alėjiškiai jau ne kartą įrodė, jog jų yra daug ir kad bendras, nuoširdus darbas nugali viską. Ačiū visiems, negailėjusiems savo laiko ir pastangų bei įvairiomis formomis, bent maža dalimi prisidėjusiems prie šios šventės idėjų išpildymo. Žmonių padėkos žodžiai ir šypsenos atperka visas negandas ir sunkumus, todėl dar kartą dėkojame visiems susirinkusiems. Tik toks gražus būrys kaimynų ir svečių stumia pirmyn ir kviečia ieškoti naujų idėjų.

Rasa Simonavičienė
Alėjų kaimo bendruomenės tarybos narė