text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Nuo š. m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. buvo renkamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti . Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. VO kaimų bendruomenė „Butkiškės“ pateikė projekto „Butkiškės bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ paraišką Žemės ūkio ministerijos 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo konkursui pagal pirmąją veiklos sritį – kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas. Projekto metu bendruomenė planavo įsigyti 1 kompiuterį, 1 multimediją, įgarsinimo aparatūrą, daugiafunkcinį spausdintuvą, 2 perkolatorius kavai, 95kv/m medžiagų grindims ( OSB plokščių, plėvelės po laminatu ir laminato) ir dažų sienoms 50 kv/m. Projektas turi būti vykdomas bendruomenei panaudos sutartimi priklausančiose patalpose, jų unikalus Nr.4400 – 1287 – 0952:5814 , Plento g.2, Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-342 patvirtino sprendimą skirti nacionalinę paramą 2019 m. kaimo bendruomenių veiklai. Labai džiugu, kad tarp gavusių paramą yra ir Butkiškės kaimo bendruomenės projektas „Butkiškės bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ NPKB-19-M-62. Mums skirta 2877,12 eurų valstybės parama. Mes jau įsigijome 1 kompiuterį, 1 multimediją, įgarsinimo aparatūrą ( kolonėlę), daugiafunkcinį spausdintuvą, 2 perkolatorius kavai, 95kv/m medžiagų grindims ( OSB plokščių, plėvelės po laminatu ir laminato) ir dažų sienoms 50 kv/m. Statybinės medžiagos jau sunaudotos bendruomenės namų remontui, o aparatūra bus naudojama bendruomenės poreikiams tenkinti renginių metu. Dėka ministerijos skirtų lėšų buvo sustiprinta Butkiškės kaimo bendruomenės materialinė bazė.

Bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis