text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

 O, laimė gimti čia ir čia užaugti,
Ir saugot duburių skaidriausią gelmę
Ir garbinti
Tą raustančių žemčiūgų Žemę,
Vainikuotą rūtom! /J. Nekrošius/

Žydinti Betygala jau trečią kartą sukvietė į Žemčiūgų šventę. Tai puiki proga pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais, pailsėti nuo darbų ir praturtėti dvasiškai. Poetas Maironis apdainavo žemčiūgus – gėles, dabar vadinamas nasturtomis. Tačiau žemčiūgais žmonės kadaise vadino ir perlus. Taigi Betygala vasarą sužydėjo ryškiaspalviais gėlių žiedais, o Žemčiūgų šventės metu sužibo poezijos ir muzikos perlais. Šventę laimino pats dangus, dovanojęs puikų orą.
Bendruomenės namų seklyčioje netradiciniuose pusryčiuose su arbatos ir poezijos žemčiūgais, kuriuos vedė šventės globėja, aktorė Virginija Kochanskytė, betygališkius pasveikino kunigas Romualdas Ramašauskas, savo eiles skaitė D. Peckuvienė, A. Vaičiulis, M. B. Navakauskienė, B. Viršilienė, V. Klevinskaitė.
Jau tradicija tapo švenčių metu vainikuoti Vytauto Didžiojo paminklą – dar vieną Betygalos perlą. Šventinė eisena paskui jaunimą, nešiną, ąžuolo vainiku, prasidėjo nuo bendruomenės namų. Po nuskambėjusių posmų, visi darniai sugiedojo „Lietuva brangi“. Sugrįžusius į miestelio skverą šventės dalyvius sveikino LR Seimo narė V. Ačienė, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas K. Užemeckas, LR Seimo vicepirmininko A. Nekrošiaus padėjėjas A. Mielinis, VVG pirmininkas, tarybos narys V. Blinstrubas, tarybos nariai D. Kaupaitienė, J. Garliauskienė, V. Bulotas, J. Vazgys, Raseinių PK bendruomenių pareigūnas D. Jonaitis, Raseinių garbės pilietė M.B. Navakauskienė, įstaigų, kaimo bendruomenių atstovai, kraštietis teisininkas M. Ignotas.
Po išsakytų gražių sveikinimų, palinkėjimų betygališkiams ir šventės svečiams koncertą „Dainų žemčiūgai“ dovanojo aktorė Virginija Kochanskytė ir operos solistas Liudas Mikalauskas. Jam akomponavo pianistė Virginija Unguraitytė-Levickienė. Klausytojus užbūrė atliekamos lietuviškos dainos, skambantys patys gražiausi poetų kūriniai, o širdis iškart papirko betarpiškas, nuoširdus L. Mikalausko bendravimas su publika, parodytas dėmesys.
Tėvas Stanislovas yra pasakęs: „Kad ir kokį darbą darytum, daryk su didžiausia meile, pajusi džiaugsmą.“ Su meile sodinti, su meile prižiūrėti nuostabiais žiedais pražydo žemčiūgai Betygaloje, džiugindami ir betygališkių, ir svečių akis. Bendruomenės pirmininkė Gema Račienė padėkojo žmonėms už įdėtas pastangas kuriant grožį Betygaloje, už pagalbą organizuojant šventę.
Šventę tęsė Ariogalos kapela „Šaltinėlis“, vadovaujama Jono Urbono, dovanodama klausytojams dainų ir valsų pynę.
Žemčiūgų šventės metu šurmuliavo amatų mugė, buvo galima įsigyti rankdarbių, paragauti midaus, giros. Betygalos bendruomenė dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva“, todėl labai džiaugiamės, kad į šventę atvyko šio projekto komanda, kuri bendravo su betygališkiais, skatino naudotis internetu, kvietė atsakyti į klausimus ir laimėti prizų.
Šventė baigėsi, bet jau gimsta idėjos kitų metų šventei, kuri neabejotinai bus graži – kaip ir ši. Labai norime padėkoti šventės globėjai Virginijai Kochanskytei už rūpestį, už Betygalos krašto garsinimą. Esame nuoširdžiai dėkingi Liudui Mikalauskui ir Virginijai Unguraitytei-Levickienei už šventėje dovanotus muzikus perlus, Ariogalos kapėlai „Šaltinėlis“ ir vadovui J. Urbonui už dovanotas melodijas, Donatui Kartanui už pagalbą. Dėkojame šventės rėmėjams – LR Žemės ūkio ministerijai, Raseinių rajono kultūros centrui, informaciniam rėmėjui savaitračiui „Alio, Raseiniai“ ir fotografams Vytaliui Judickui bei Pranui Laurinavičiui. Nuoširdžiai dėkojame svečiams, betygališkiams, nepagailėjusiems laiko ir atvykusiems į šventę. Ir labai didelį ačiū tariame visiems žmonėms, kurie gražino Betygalą, kurie sodino, laistė, prižiūrėjo žemčiūgus ne tik miestelio viešose erdvėse, bet ir savo kiemuose, bei visiems tiems, kurie prisidėjo ruošiantis Žemčiūgų šventei. Tai Jūsų visų dėka buvo gera šventėje ir yra gražu Betygaloje!

Regina Musteikienė, Betygalos bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė