text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė „Betygala“ įgyvendina projektą „Betygala žemčiūgų žydėjime” pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas. Rugpjūčio 9 d. bus surengta šventė „Betygala žemčiūgų žydėjime” Dalis projekto jau įgyvendinta – įsigytos priemonės, reikalingos šventės organizavimui: 100 lauko kėdžių, 10 lauko stalų, 10 lauko skėčių ir 100 puodelių su šventės logotipu. Šiuo metu derinama šventės programa ir kitos detalės.

Pirmininkė Gema Račienė