text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

     Kaimų bendruomenė „Berteškiai“, vykdydama Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamą projektą „Gerosios patirties sklaida“, pakvietė savo ir kaimyninės Saugailių kaimo bendruomenės narius bendrai dalykinei išvykai į Telšių rajoną. Telšiuose mus sutiko Telšių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Birutė Baltuonienė, Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės apsaugos poskyrio vedėjas Raimondas Račkauskas bei Telšių regiono atliekų tvarkymo centro atstovas Matas Pakalnis. Jie pristatė projektą „Masčio ežero išvalymas ir pakrantės sutvarkymas“, Kalnėnų kaime sutvarkytą buvusį sąvartyną, susipažindino su Gaudikaičių kaime esančios Telšių rajono atliekų priėmimo aikštelės funkcijomis, atliekų rūšiavimu. Bendruomenių nariai įgijo žinių kaip rūšiuoti atliekas, saugoti ir mylėti gamtą.
Visus sužavėjo Šatrijos piliakalnis, gido Andriaus Dacio vedama ekskursija po Telšių miestą, svetingas Ryškėnų kaimo bendruomenės priėmimas bei apsilankymas tautodailininko Adolfo Gedvilo ir jo žmonos Magdalenos sodyboje. Ši sodyba – dvaras pavadintas Karaliaus Rimgaudo vardu, puikiai matoma ir traukia akį savo išskirtinumu. Visą sodybą ir jos vidų puošia talentingojo Adolfo Gedvilo rankomis sumeistrauti meno kūriniai: baldai, vazos, pypkių kolekcija, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių bareljefai, jubiliejinės lėkštės, klumpės, koplytstulpiai, rūpintojėliai ir kt.
Išvykos dalyviai džiaugiasi puikiai pavykusia kelione ir grįžo pilni įspūdžių, planuodami kitų metų projektus.

Ginta Balsienė, Kaimų bendruomenės „Berteškiai“ pirmininkė

img_0963     img_0940