text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Šie metai turtingi darbais ir bendryste kaimo bendruomenei „Palukštys“ (pirmininkas R. Rudžinskas). Artimiausia- Milašaičių kaimo bendruomenė (pirmininkas Romanas Daujotas). Abi bendruomenės kasmet organizuoja Pavasario ir Rudens lygiadienius, aplinkos tvarkymo talkas, sportines varžybas. Neatsitiktinai Milašaičių bendruomenės pirmininkas pasiūlė mūsų bendruomenei savo sesers, prieš 12 metų išėjusios Anapilin, Reginos Daujotytės- Savickienės surinktą „Angelų “ kolekciją. Žmonės, kaip padėką Dievu ir Reginai, už maldas , nuoširdumą, bendrystę dovanodavo „Angelus“. Jų kolekcijoje susikaupė net 263 vnt. Bendradarbiaujant su Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondu (pirmininkė G. Pečkaitienė), prieš metus, Bendruomenėje buvo atidaryta Varpų istorijos ekspozicija. Prieš savaitę greta Varpų ,Žemygalos dvare atidaryta „Angelų “ ekspozicija. „Dievo Apvaizda patikėjo angelams pareigą saugoti žmoniją ir lydėti kiekvieną žmogų, kad jis būtų apsaugotas nuo visų rimtų pavojų…“
Palūkščio bendruomenė paruošė šią subtilią ekspoziciją ir skyrė ją Milašaičių kaimo bendruomenės pirmininkui Romanu Daujotui jo Jubiliejinio Gimtadienio proga. Žemygalos dvare susirinkę artimieji iš visos Lietuvos, draugai, Raseinių rajono kaimų bendruomenių pirmininkai, svečiai iš Ukrainos, sveikindami Jubiliatą linkėjo sėkmės darbuose, pasisekimo bendruomeninėje veikloje, sveikatos. Buvo išsakyta daug nuoširdžių palinkėjimų, sugiedota „Ilgiausių metų“.