text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Ramonų kaimo bendruomenės didžiausias rūpestis – telkti kaimo bendruomenę bendruomeninės veiklos stiprinimo srityje, stengtis, kad ir toliau būtų tęsiamos kultūrinės tradicijos. Todėl liepos 15 d. buvo surengtas tradicinis kultūrinis renginys „Ramonų bendruomeniškumo šventė“, skirtas „Gedimino laiškų metams“ bei Ramonų kaimo bendruomenės veiklos 20-ečiui paminėti.
Renginys prasidėjo nuo 14 valandos . Į jį buvo pasikviesti rajono savivaldybės atstovai, rajono kaimų bendruomenių atstovai, kitų rajono bendruomenių atstovai. Bendruomenės patalpose buvo surengta fotografijos parodą „Ramonų bendruomenės pokyčiai per 20 metų“. O įtraukiant vaikus ir jaunimą iki 25 metų į bendruomenės veiklą, mėnesį prieš renginį buvo organizuota piešinių konkursas „Piešinys Gediminui“ . Renginio metu surengta šitų piešinių paroda, o lauke organizuotas „piešinys Gediminui“ piešimas kreida ant asfalto.
Per dieną vyko vietos gamintojų kaimiškų pagamintų produktų pristatymas, degustacija, jų prekyba, vaškinių žvakių ir muilo gamybos edukacija, jų pardavimas. Organizuota šaškių žaidimas ir smiginio mėtymas. Vaikų užimtumui pravesta nemokamos atrakcijas ant Batuto.
Vakaro šventė prasidėjo naujai sukurtu Ramonų himnu ir vėliavos pakėlimu. Renginio vedančioji, Raseinių rajono kultūros centro renginių organizatorė, Žaneta Vaištarienė iš pradžių paminėjo Gedimino laiškų aktualumą mūsų laikams, prisiminė bendruomenės įvykius per 20 metų, čia gyvenusius žmones, buvusias tradicijas. Buvo pagerbti ir apdovanoti aktyviausi ir žymiausi bendruomenės nariai, metų solidarizantai, sportinių žaidimų nugalėtojai. Ramoniškius sveikino atvykę Ariogalos, Kilupių, Gėluvos, Steponkaimio, Mirklių, Ilgižių, Alėjų, Milašaičių bendruomenių pirmininkai, savivaldybės tarybos nariai Vida Ačienė, Edmundas Jonyla, Raseinių r. Kultūros centro direktorė Inga Šatkauskienė, rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ atstovė Milda Mikolaitienė, rajono kaimų bendruomenių Sąjungos pirmininkas Jonas Vazgys ir LPS“Bočiai“ Raseinių ir Kelmės bendrijų atstovai, Ramonų kaimo bendruomenės vyriausia narė Zofija Kvitnickienė ir kiti. Labai smagiai savo dainomis linksmino Ramonų ir Ariogalos bendruomenių, LPS „Bočiai“ Raseinių bendrijos ir Kelmės bendrijos saviveiklininkai. Šventė užsibaigė profesionalių atlikėjų koncertu.
Viso renginio metu buvo vykdomas projektas Saugus Eismas bendruomenėje. Projektą vykdyti padėjo Raseinių policijos komisariato pareigūnas Darius Jonaitis. Jis supažindino su policijos darbui skirta įranga , priemonėmis, dalino saugaus eismo priemones- šviesą atspindinčias priemones. Saugaus eismo priemonės, kaip prizai ir dovanos , buvo dalinami aktyviausiems renginio dalyviams, bendruomenės nariams.
„ Ramonų bendruomeniškumo šventė“ buvo finansuojama Lietuvos žemės ūkio ministerijos, o kitų prizų ir suvenyrų ir priemonių įsigyta pagal rajono savivaldybės finansuotą projektą „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kelių direkcijos projektą „Eismo saugumas bendruomenėse“ . Renginio partneriai buvo Raseinių kultūros centras ir „Alio Raseiniai“
Surengtas renginys padėjo pasiekti projekto tikslą: stiprinti Ramonų kaimo bendruomenės veiklą, paminėti Gedimino laiškų metų jubiliejų, suartinti kaimo bendruomenės narius, skatinti bendruomeniškumą, bendradarbiavimą, tradicijų puoselėjimą, stiprinti tarpusavio ryšius, mokytis iš kitų gerųjų patirčių, įtraukiant į bendruomenės gyvenimą kuo daugiau kaimo jaunimo.
Visiems renginio dalyviams buvo sudarytos sąlygos turiningai, įdomiai ir linksmai praleisti laisvalaikį.

Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė
Dalytė Raudonienė