text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Liepos 25 d. Ramonų kaimo bendruomenė surengė tradicinę vasaros „Bendruomeniškumo šventę“ kurią finansavo Žemės ūkio ministerija. Tai parama pagal veiklos sritį „Renginių organizavimas“ pagal 2020 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles“. Jau pats pavadinimas atskleidžia pagrindinę šventės idėją – bendruomeniškumo puoselėjimą.
Šventė prasidėjo 16 valandą sporto aikštynų (krepšinio ir lauko tinklinio)atidarymu. Į šventę atvyko gausus būrys svečių: seimo narys Arvydas Nekrošius su padėjėjais Skaidrute Žuvelaitiene ir Algimantu Mėliniu, rajono tarybos narė, rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Didžiulių bendruomenės pirmininkė Diana Kaupaitienė, Bendruomenių sąjungos pirmininkas Jonas Vazgys, VVG „Raseinių krašto bendrija pirmininkas Vincas Blinstrubas, rajono tarybos narys Antanas Kilčauskas, Mirklių ir Milašaičių bendruomenių pirmininkai Gražina Andraitienė ir Romanas Daujotas, Šlynos ž.ū. bendrovės pirmininko pavaduotoja Irena Grigienė. Naujoje krepšinio aikštelėje pirmą kartą surengėme krepšinio 3×3 varžybas. Šalia aikštės vyko smiginio mėtymas , šaškių turnyras. Iki vakaro vyko vietos ūkininkų, amatininkų ir kitų bendruomenių gaminių-dirbinių paroda, vaikų piešinių paroda. Mažieji šventės dalyviai nemokamai energiją liejo ant batuto.
Nuo 19 valandos prasidėjo linksmoji šventės dalis. Vedančiosios Ingrida Grigaitė ir Dalė Žukauskienė apie bendruomeniškumo vakaronę pradėjo skambiais žodžiais „Senolė žemė žydi vaivorykštės spalva, visų gražiausias žiedas-Lietuvos gamta. Gražiai pragydo paukštė, virš gojų lėkdama, įsiklausyk – tai gieda Gimtinė mums miela.“ Tuo pačiu, nuskambėjo daina „Už Raseinių ant Dubysos“.
Vakaro šventės pradžioje buvo pagerbti ir prisiminti kartu su mumis čia buvę, augę, gyvenę, dirbę draugai, kaimynai, artimieji, kurių šiandien su mumis, deja, jau nebėra- išėję Anąpilin.
Buvo įteikti net 3 vėliavas jaunoms Ramonų kaimo šeimoms: Rasai ir Gintarui Jokubauskiams, Linai ir Mindaugui Jokubauskams, Gitanai ir Remigijui Tamuliams. Jiems palinkėta, kad spinduliuotų gerais darbais, puošdami savo kaimą, o svarbiausia šias vertybes perduotų savo vaikams.
Kadangi šventė vyko Oninių išvakarėse, tai pagerbtos šventėje dalyvavusio Onos, o jų buvo net penkios. Visoms uždėti vainikai ir įteikta po sūrį. Net teko sušokti ir Onutės valsą.
Šv. Ona duonos ponia. Vedančiosios Ingridos žodžiais, kad jau prakalbome apie duoną, tai norisi pakalbėti apie tai, kas tą duoną iš laukų pargabena. Senovėje javus kirto dalgiais, moterys rišdavo į pėdus, statydavo į gubas, džiovindavo, veždavo į klojimus, kuldavo. Dabar visą šį sunkų ir ilgą darbą atlieka – žmogus su kombainu. Alsuojanti vasaros kaitra, o šiemet ir žliaugiančios liūtys, kasdieną vis sparčiau brandina javų varpas, artina ūkininko viltį, kai jis su palengvėjimu galės pasakyti: „padariau viską, kad užaugtų derlius, kad būtų pilni aruodai ir netrūktų ant stalo duonos kasdieninės“. Todėl jaučiant didelę pagarbą visiems žemdirbiams, pakviesta visus ūkininkus, kombaininkus ateiti į aikštę. Čia buvo „ patikrintos“ jų žinios ar tikrai pasiruošę javapjūtei. Buvo užklausta ar žino koks gali būti ilgiausias žieminio kviečio stiebo ilgis, kiek grūdų daugiausiai gali būti vienoje kviečio varpoje, kiek promilių leistina įpūsti kombaino vairuotojui, turinčiam dviejų metų stažą ir kita .Visi atsakė teisingus atsakymus ir buvo apdovanoti prizais-dovanėlėmis.
Prizais –suvenyrais buvo apdovanoti sportinių rungčių nugalėtojai, vaikų piešinių parodos dalyviai, geriausių dirbinių dalyviai, geriausia vakaro šeimininkė- Danutė Jurkienė.
Jau tapo tradicija, kai per Ramonų kaimo šventes pagerbiame jubiliatus, t.y. žmones, šventusius ir švęsiančius šiemet apvalius jubiliejus. Jiems dėmesys parodyta kukliomis dovanėlėmis , palinkėta sveikatos, laimės , sėkmės ir ilgų gyvenimo metų. O vakaro svečiams , kaip ramoniškių padėką už parodytą dėmesį, įteikta po vieną savo išlietą vaškinę žvakutę, atsidėkota projekto vykdymo pagalbininkams.
Tarp sveikinimų, apdovanojimų ir kalbų koncertavo Norgėlų kaimo bendruomenės meno kolektyvas prie Raseinių kultūros centro (vadovė Zita Žemaitienė) ir Ramonų kaimų bendruomenės meno kolektyvas prie Raseinių kultūros centro (vadovas Vaidotas Vilkas).
Vakaras linksmai užsibaigė su saldumynais prie arbatos, kavos, mineralio vandens puodelių, klausantis atlikėjų -gyvo garso grupės „UNO BAND“ (Vilnius) ir Vaidoto iš Raseinių muzikos.

Bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė

Nuotraukos: Jono Vazgio ir Dalytės Raudonienės