text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Dauguma Raseinių rajono bendruomenių įsikūrusios sutvarkytose patalpose ir gali ramiai vykdyti įvairias bendruomenines veiklas. Asociacija „Ariogalos bendruomenė“ iki šių metų gyvavo mažose, sanitarinius reikalavimus neatitinkančiose, avarinės būklės patalpose. Šiais metais asociacija persikėlė į naujas, erdvesnes patalpas. 2020 m. vasario mėnesį buvo parengta projekto „Bendruomenės namai – traukos centras“ paraiška gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles“. Džiaugiamės, kad šio projekto įgyvendinimui buvo paskirta nacionalinė parama – 3370,79 eurai. 3000 eurų skyrė nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir 370,79 eurus kofinansavo Raseinių rajono savivaldybė.  Projekto „Bendruomenės namai – traukos centras“ pagrindinis tikslas buvo telkti Ariogalos miesto gyventojus aktyvesnei bendruomeninei gyvensenai, kuriant patrauklią ir saugią materialinę bazę. Įgyvendinant projekto veiklas mes siekėme suremontuoti Ariogalos bendruomenės namų patalpas, puoselėti bendruomeniškumą vykdant remonto darbus, didinti bendruomenės patrauklumą bei gerinti bendruomenės narių užimtumo, laisvalaikio praleidimo, saviraiškos ir kultūros tradicijų puoselėjimo sąlygas.

2020 m. birželio – spalio mėnesiais vyko intensyvūs projekto įgyvendinimo darbai. Visi džiaugiamės Antano Ragaliausko  dalyvavimu projekte. Jo pagalba ypač vertinga tuo, kad jis turi statybos inžinieriaus išsilavinimą. Naudingais patarimais, fiziniu darbu, kruopštumu ir supratingumu per visą bendruomenės namų remonto laikotarpį vedė mus visus link galutinio rezultato. Jam nuolatos talkino Antanas Stankus ir Liudas Grigas. Prie projekto įgyvendinimo labai daug ir nuoširdžiai prisidėjo Rožė Žičkienė, Genutė Šinkūnienė, Joana Ragaliauskienė, Genutė Brazauskienė, Janina Bitienė, Roma Vilčiauskienė, Alma Judeckienė ir Ramunė Aksomaitienė.

Labai esame dėkingi verslininkams Rimantui Čeičiui, kavinės „Arka“ savininkams Vaidai ir Juozui Skamarakams, UAB „Sandja“ savininkams Jūratei ir Kestučiui Krištopaičiams, Angelei Ranauskienei ir SST firmos vyrams už paramą vykdant projektą. Nuoširdus ačiū ir visiems, kurie užėjo ir pasidžiaugė gražėjančiais bendruomenės namais, pateikė pasiūlymų ir patarimų bei prižadėjo dalyvauti būsimose bendruomenės veiklose. Nuoširdžiai dėkojame ir Ariogalos miesto seniūnui Sauliui Buividui už nuolatinį domėjimąsi, palaikymą ir parama vykdant projektą. Džiugu, kai yra tokių darbščių ir geranoriškų žmonių, kuriems rūpi bendruomenės reikalai. Čia ir pasirodo bei išryškėja mūsų bendruomeniškumas.

Projektas finišuoja, ir akivaizdi jo nauda: sutvarkytos Ariogalos bendruomenės patalpos, patraukli, saugi aplinka motyvuoja bendruomenės narius tobulėti, kurti, dalintis patirtimi ir bendradarbiauti. Tikimės, kad projekto pavadinimas „Bendruomenės namai – traukos centras“ ariogaliečiams taps gyvenimo būdu.

Asociacijos „Ariogalos bendruomenė“ pirmininkė Petrona Stankienė