text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Visuomeninė organizacija „Ariogalos santara” įgyvendina tęstinį projektą „Istorinės atminties parkas“. Dalis miesto parko, esančio pakeliui į Dubysos slėnį, atgijo: įrengtas pėsčiųjų takas, pastatyti suoleliai ir atminties ženklai – kalavijai įsmeigti į akmenis. Taip pagerbti mūsų kraštiečiai: diplomatas, modernistinės krypties rašytojas, ekspresionistas Jurgis Savickis, akademikas ir selekcijos pradininkas Lietuvoje Dionizas Rudzinskas, pirmasis žuvęs Lietuvos savanoris Pranas Eimutis, filosofas, pedagogas ir visuomenės veikėjas Stasys Šalkauskis, teisininkas ir visuomenės veikėjas Kazys Šalkauskis, istorikas Vincas Trumpa, chorvedys, muzikos mokytojas, visuomenės ir politinis veikėjas Antanas Vizbaras. Šie darbai buvo atlikti 2022 metais.
Šiais metais tęsiame darbus: baigiama tvarkyti parko infrastruktūra, pritaikant ją gyventojų edukacijai – įrengti 6 gabionai, ant kurių tvirtinamos lentelės pristatančios Ariogalos miesto istorinius įvykius, gabionai bus apšviesti trispalviais prožektoriais, įrengtos šiukšlių dėžės, pastatyta vandens kolonėlė.
Projektą finansuoja Lietuvos respublikos Krašto apsaugos ministerija ir Raseinių rajono savivaldybė.

VO „Ariogalos santara“ pirmininkė Marytė Kvietkuvienė