text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Maironio g. 38, 60151 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimo teikti vietos projektus  nuo 2018 m. gegužės 25 d. 8.00 val. iki 2018 m. birželio 26 d. 17.00 val.  dokumentai:

FSA-Kultūros-savitumo-ir-tradicijų-tęstinumo- nuo 2018-06-01 aktuali redakcija

Kvietimas Nr. 2 2018-05-25

FSA Kultūros savitumo ir tradicijų tęstinumo 2018-05-25

1 priedas Paraiška Kultūros savitumo 2018-05-25

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis Kultūros savitumo 2018-05-25

FSA forma mokymams 2018-05-25

1 priedas_Paraiška mokymu 2018-05-25

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/UMMTIJDCAq

Viešinimas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed70b9107edc11e4bc68a1493830b8b9/gcNqPREAbI

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita:

 http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai?page=2

renginio-organizavimo-fi2017-08-21.doc