text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/programa-2

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos administravimo taisyklės:http://www.infolex.lt/ta/311185?nr=1

Suteiktos paramos viešinimo taisyklės ir reikalavimai: http://www.infolex.lt/ta/320916?ref=6#id320916

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės: http://www.infolex.lt/ta/331846

Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika: http://www.infolex.lt/ta/338480

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės: http://www.infolex.lt/ta/350965

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės: http://www.infolex.lt/ta/368313

Raseinių rajono vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“ įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojantys teisės aktai:

LR Žemės ūkio ministro 2007-12-12 įsakymas Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2011-01-09 ).

LR Žemės ūkio ministro 2008-10-28 įsakymas Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2010-12-12).

LR Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2011-02-0).

LR Žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymas Nr. 3D-6 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2011-01-30).

LR Žemės ūkio ministro 2007-04-26 įsakymas Nr. 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2010-02-26).