text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimai į renginius

2018 m. birželio 12 d., 10 val.  Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ , adresu Maironio g. 38,  Raseiniai  vyks informacinis renginys kuriame  bus pristatytos  finansavimo sąlygos pagal VPS Priemonę: „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ priemonės veiklos sritis: NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“.

Darbotvarkė informacinio 2018-06-12 Raseiniuose

2018 m.vasario 9 d., 17 val.  Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ , adresu Maironio g. 38,  Raseiniai  vyks informacinis renginys kuriame  bus pristatytas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“  įgyvendinimo aktualijos.

Darbotvarkė informacinio 2018-02-09 Raseiniuose

 

2017 m. gruodžio 13 d., 14 val.  Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ , adresu Maironio g. 38,  Raseiniai  vyks informacinis renginys kuriame  bus pristatytas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“  įgyvendinimo aktualijos.

Darbotvarkė informacinio 2017-12-13 raseiniuose

2017 m. spalio 21 d., 10 val.  Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ , adresu Vilniaus g. 11,  Raseiniai  vyks informacinis renginys kuriame  bus pristatytas Paprasto kvietimo teikti  kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ finansavimo sąlygų pristatymas.

Darbotvarkė informacinio 2017-10-21 raseiniuose