KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 17

Kvietimas teikti vietos projektus galioja  nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. kovo 6 d. 24.00 val. Kvietimo dokumentai: Kvietimas Nr.17 nuo 2023-02-01 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (EURI lėšos) Nr. LEADER-19.2-6.4 FSA-17-0-VERSLO-PLETRAI-NUO-2023-02-01-EURI FSA-17-1-PARAISKA-VERSLO-PLETRAI-NUO-2023-02-01-EURI FSA-17-2-VERSLO-PLANAS-NUO-2023-02-01-EURI FSA-3-priedas_vienos-imones-deklaracija-NUO-2023-02-01-EURI FSA-4-priedas-Smulkiojo-ar-vidutinio-verslo-subjekto-statuso-deklaracija-NUO-2023-02-01-EURI